Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС остави без разглеждане жалба на БОЕЦ

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила определението по административно дело № 9025/ 2021 г., с което беше оставена без разглеждане жалбата на Сдружение Гражданско движение "Боец-България обединена с една цел" срещу решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 2021 г. Върховните магистрати приемат, че решението на тричленния състав е правилно и затова трябва да бъде оставено в сила.

Производството пред Пленума на Висшия съдебен съвет е инициирано от министъра на правосъдието с предложение за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор на Република България. С решение по конституционно дело №17/2021 г. Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави предложения до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Субекти в административното производство пред Пленума на ВСС са министърът на правосъдието, който е направил предложението, Пленумът на ВСС, в чиято компетентност е да разгледа предложението и главният прокурор на България Иван Гешев, в качеството му на заинтересовано лице. Предметът на административното производство предопределя надлежните страни, а с това и принадлежността на правото на жалба до съда. Затова процесуалната легитимация на страните е условие, за да съществува право на жалба в полза на определено лице.

Петчленният състав на ВАС приема, че след като Сдружение Гражданско движение "Боец-България обединена с една цел" не е страна в административното производство, няма право и на жалба до съда, тъй като няма активна легитимация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във