Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС остави без уважение искане за преюдициално запитване до СЕС по дело за дяловото разпределение на парното при етажна собственост

<!-- TITLE - END -->Петчленен състав на Върховния административен съд остави без уважение искането за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по дело № 1318 от 2019 г., образувано по касационна жалба на министъра на енергетиката. Предмет на делото е формулата, приета в т.6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост, в редакцията й, приета през 2007 г.
Според върховните магистрати няма необходимост от отправяне на преюдициално запитване, тъй като не са налице неясноти относно тълкуването на правото на ЕС, относими към спора по делото.

Касационната инстанция обезсилва и решението по дело 1372 от 2016 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, което касае формулата за дялово разпределение на топлоенергия в сгради етажна собственост. Причината е, че оспорената разпоредба не е част от действащото право, тъй като е изменена с друга последваща норма, уреждаща същите обществени отношения.

Поради това към датата на приключване на производството липсва предмет на оспорването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във