Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отхвърли 2 жалби срещу решения на ЦИК за прекратени правомощия на членове на ОИК в Димово и Макреш

Върховният административен съд отхвърли две жалби срещу решения на ЦИК за прекратени правомощия на членове на ОИК в общините Димово и Макреш поради установена несъвместимост. И в двата случая лицата са били едновременно членове на ОИК (община Димово и община Макреш) и кандидати за общински съветници в съседни общини. Според справка на ЦИК има установени общо 94 такива случая в цялата страна.

Съгласно чл. 81 от Изборния кодекс за членовете на ОИК се прилагат ограниченията по чл. 66, ал. 1, т. 1. от Изборния кодекс, който предвижда, че „докато заема длъжността си, член на избирателна комисия не може да бъде „кандидат, …за съответен вид избор.“ В конкретния случай изборите са за "общински съветници и кметове", тоест, така наречените местни избори. Въпреки, че се избират органи на местното самоуправление и местната администрация, изборите се произвеждат едновременно в цялата страна, на национално ниво на датата 27 октомври 2019 година. Затова използваният от законодателя израз "съответния вид избор" се отнася за всички общини на територията на страната. Не е използван изразът "съответната" или "същата" община.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс "едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно".

Решенията на двата тричленни състава на ВАС са окончателни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във