Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отхвърли 6 жалби срещу броя на изборните секции в САЩ

​Върховният административен съд излезе с решения по шест административни дела във връзка с Решение № 2212-НС/12.03.2021г. на Централната избирателна комисия, с което са определени изборните секции в чужбина.

Административните производства пред ВАС (дела с № 3098, № 3139, № 3141, № 3142, № 3144, № 3140 от 2021 г. ) се развиха по жалби на български граждани, живеещи в САЩ срещу отказа на ЦИК да открие изборни секции в Нортфийлд, щата Ню Джърси, Норуолк, щата Кънектикът, Нейпълс, щата Флорида, Сан Антонио, щата Тексас, Потрланд, щата Мейн и Индианаполис, щата Индиана. По едно от делата (№3098/2021 г.) е направено и искане за сезиране на Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.14, ал.5 от Изборния кодекс.

И по шестте дела върховните магистрати приемат, че не е налице нарушение на Изборния кодекс. Решението на ЦИК е постановено в съответствие с материалния закон. Чл.14, ал.3 от Изборния кодекс предвижда, че в държавите, които не са членки на Европейския съюз, могат да се образуват избирателни секции извън дипломатическо или консулско представителство, ако не по-малко от 60 избиратели са подали заявление по чл. 16, ал. 1 от ИК. Избирателните секции се образуват с решение на ЦИК по мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България. Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, която не е членка на Европейския съюз, не може да надвишава 35.

Върховните съдии приемат, че с решението ЦИК е възприела мотивираното предложение, постъпило от дипломатическото представителство на България в САЩ. Предложението по чл.14, ал.3 е обосновано с равномерното териториално разпределение на избирателните секции сред българската общност в САЩ, големината на общностите и потенциалните избиратели, отдалечеността на избирателните секции, броя на подадените заявления, предварителната готовност по организацията и провеждането на изборите и броя на гласували на предишни избори. Предложението е за образуване на максималния брой секции, предвиден в разпоредбата на чл.14, ал.5 от ИК- 35. Нормата е императивна и неспазването й би нарушило ИК.

Съдът намира също, че не е налице противоречие на нормата на чл.14, ал.5 от ИК с Конституцията на Република България. Конституционният съд вече е бил сезиран с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 5 от ИК. С определение № 1 от 31.01.2017 г. Конституционният съд е прекратил производството по к. д. № 14/2016 г. Поради това текстът на чл.14, ал.5 от ИК е действаща норма, която е задължителна както за ЦИК, така и за лицата с избирателни права. Поради това върховните съдии отхвърлят искането за сезиране на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.14, ал.5 от Изборния кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във