Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отхвърли жалба на Мая Манолова срещу решение на ЦИК

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалба на независимия кандидат за кмет на Столична община Мая Манолова срещу решение на ЦИК № 1241-МИ от 27.09.2019 г., с което е постановен отказ да се укаже на вестник „Труд“ да премахне материал от онлайн изданието си.

Върховните съдии споделят становището, че материалът, публикуван в хартиеното и в електронното издание на в. „Труд“ използва груб и на места циничен език, с който се накърняват честта и доброто име на кандидата, както и че се цели демотивиране на избирателите да гласуват за определен кандидат, участник в изборите.

Съдът обаче счита, че в конкретната хипотеза материалът не съответства на законовите изисквания за „агитационен материал“ по смисъла на Изборния кодекс. В чл. 183, ал. 1 изчерпателно и лимитативно са изброени точно кои са субектите, които изготвят и разпространяват агитационни материали. Това са кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. По делото няма данни авторът на статията или собственикът на печатната медия да е някой от изброените в закона субекти. Нормата на чл. чл. 183, ал. 1. е ограничителна и е недопустимо тълкуването й разширително или по аналогия, е мнението на върховните съдии от тричленния състав.

Непротиворечива е и практиката на ВАС по подобни казуси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във