Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени измененията от 2019 г. в Наредбата за схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приети с постановления на Министерския съвет на 22 февруари и 1 март 2019 г. Причината са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и противоречие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.,

Решението по административно дело № 3535 от 2019 г. не е окончателно и може да бъде обжалвано през 5-членен състав на ВАС.

Тричленният състав е установил, че е нарушено изискването на чл. 26, ал. 2 Закона за нормативните актове. Проектът на нормативния акт, заедно с мотивите (доклада) и предварителната оценка на въздействието, каквато не е изготвена, не са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации. Това е е самостоятелно основания за отмяна на подзаконовия нормативен акт.

Върховните съдии приемат също, че проектът за изменения и допълнения в наредбата е следвало да бъде съгласуван и със Националната асоциация на общините в България, тъй като се отнасят до правата и задълженията на общините при прилагането на схемите.

Измененията противоречат и на предвиденото в Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., който изисква въвеждането на обективни критерии по които да се провежда избора на доставчици. В Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в Република България от учебната 2017/2018 до учебната 2022/2023 година не са посочени критериите по които ще става избора на доставчици. Предвидени са правомощия на изпълнителния директор на Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ да ободрява заявители, след надлежна проверка за тяхната допустимост, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба. Макар с измененията на Наредбата да поставят изисквания изисквания за доказване на определени обстоятелства при кандидатстване, същите противоречат на нормативен акт от по – висока степен, какъвто се явява Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., пише в решението на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във