Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени решение на АС - София – град по спора за назначаване на временен кмет на район Младост

Върховният административен съд отмени решение на Административен съд София – град по административно дело № 6204 от 2018 г., с което е отменено решението от 31 май 2018 г. на Столичния общински съвет за назначаване кмет на община Младост. Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е постановил съдебно решение при неправилно приложение на материалния закон и поради това то следва да бъде отменено.

С решението, обект на касационното дело, в края на май 2018 г. Столичният общински съвет избира арх. Румен Русев за изпълняващ длъжността кмет на район "Младост" вместо Петър Кърджилов, когото Десислава Иванчева назначава от ареста. С поредица от заповеди Иванчева първо уволнява арх. Румен Русев като заместник-кмет по строителството на район "Младост", а след това назначава Петър Кърджилов за временен кмет.

С уведомление от 20.04.2018г., Иванчева заявява ползване на платен годишен отпуск за 2017 г., в пълен размер, считано от 20.04.2018 г. На 14.05.18 г. подава заявление за прекратяване на отпуска, считано от същата дата. На същата дата, издава заповед за заместване на основание чл. 39 ал.2 ЗМСМА, с която определя за свой заместник Петър Кърджилов, считано от 15.05.18 г. /датата е била поправена/. С друга Заповед от 21.05.18г. /отново датата е била поправена/ се нарежда арх. Румен Русев да бъде освободен от длъжността зам.-кмет на основание чл. 39, ал.5 от ЗМСМА.

В случая от страна на Иванчева не е издадена валидна заповед по чл.39, ал.2 ЗМСМА, с която да определи кой от заместник - кметовете ще я замества. Издадената от нея заповед на 14. 05. 2018 г. (лист 136) е недействителна, тъй като противоречи на Решение № 227/ 26.04.2018г. на СОбС. Освен това няма данни Петър Кърджилов да е изпълнявал длъжността заместник кмет, тъй като липсва трудов договор, длъжностна характеристика, документ за встъпване в длъжност и др.

Столичният общински съвет правомерно е упражнил правомощията си по чл. 39 ал.3 от ЗМСМА и е спазил изискванията на материалния закон при избора на кмет на район Младост. В случаите, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник- кмета, който да замества кмета на общината, съответно - кмета на района, до тяхното завръщане. Решението на ОбС следва да се приеме с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Решението по административно дело № 7900 от 2019 г. е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във