Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС отмени решение на ЦИК, касаещо определянето на членове в състава на РИК за Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ и ВМРО“

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решение №1966-НС от 28.01.2021 г. на Централната избирателна комисия в частта по т. 1.1, тире четвърто, както и на точки 12.1 и т. 12.2, в частта им, касаеща определянето на членове в състава на РИК за Коалиция „Обединени патриоти - НФСБ и ВМРО“.

Към момента на издаване на оспореното пред съда решение липсва влязло в сила и имащо правно значение за настоящото производство решение или друг вид акт за промяна на наименованието на коалицията, нейния състав или други значими за изборния процес обстоятелства. Това е така, тъй като ВАС отмени Решение №1962-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК за изключване на партия „Атака“ от коалицията и за свързаната с това промяна на нейното наименование (решение № 1380/03.02.2021 г. по адм. дело № 1271 от 2021 г. на ВАС).

С разпоредбата на чл. 60 ал. 2 от Изборния кодекс, законодателят изрично е гарантирал възможността в консултациите относно състава на районните избирателни комисии да участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Решението на ЦИК е задължително за представителите на държавата на местно ниво, каквито са областните управители и при стриктното му съобразяване би се достигнало до неправомерно и незаконосъобразно ограничаване на възможността и правото участник в надлежно регистрирана и парламентарно представена коалиция да предприеме действия в защита на своите права и интереси и би нарушило основни принципи на изборния процес.

При това положение следва да бъде формулиран извод за незаконосъобразност на решението на ЦИК в оспорената му част. Налице е несъобразяване с приложимите материалноправни норми, което води до значима за правното му значение и действие незаконосъобразност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във