Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС пита Конституционния съд за обжалването на одитите на Сметната палата

Върховният административен съд (ВАС) внася в Конституционния съд искане за тълкуване на въпроса дали има несъответствие между разпоредба от Закона за Сметната палата и Конституцията, която се отнася до необжалваемостта на актовете на Сметната палата, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според върховните магистрати има противоречие, тъй като се лишават адресатите на окончателните одитни доклади, издадени по реда на Закона за сметната палата, от осъществяване на съдебен контрол върху административен акт, който засяга техни права и интереси. 

Засягането на права и интереси е непосредствено предвид това, че правните последици за адресатите настъпват пряко от самия одитен доклад, а изброените в закона органи предприемат съответните действия именно и въз основа на доклада, допълват от ВАС.

Забраната за оспорване на този вид административни актове (одитни доклади на Сметната палата) не дава възможност да се извърши проверка от съдебен орган за спазване на административното производство по тяхното издаване. Забраната за оспорване препятства и проверката за материална законосъобразност на доклада.

В случая преграждането на пътя към съдебно обжалване на окончателните одитни доклади на Сметната палата е лишено от конституционна легитимност, тъй като не е обусловено от висша конституционна ценност, в името на която правото на съдебна защита да отстъпи, посочват от Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във