Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС пита КС само административните съдилища ли могат да гледат административни дела

Конституционният съд образува конституционно дело №1/2022 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл.4, ал.1, чл. 119, ал.2, чл. 120, ал.1 и чл. 125 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.

В искането се цитират законодателни текстове, според които административни дела като обжалването на отказите за вписване в Търговския регистър, за вписване на адвокат и на адвокатско дружество, за прекратяванията на секретни патенти, за налагане на по-тежък режим на изтърпяване на наказанието и за изолация в единична килия, се прави пред общите съдилища.

Според върховните съдии действащата нормативна уредба не е последователна и единна по въпроса за това къде се решават споровете в административното правораздаване и затова е необходимо произнасянето на Конституционния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във