Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС потвърди картела при доставката на самолетни билети за чиновниците

Картелно споразумение при доставката на самолетни билети за държавната администрация е имало. Това потвърди окончателно в свое решение Върховният административен съд (ВАС), с което решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остава в сила.

ВАС потвърждава наложените санкции на „Бългериан ВИП Травъл”  ООД - 47 280 лв. и „Хорнит” ООД - 48 480 лв.

С решението си обаче ВАС изважда от наказаните фирми "Юпитър Травел" АД („Астрал Холидейз”АД), тъй като сходствата в ценовата й оферта не са достатъчни доказателства за установяване на участие на дружеството в картел с другите две дружества. Санкцията на тази компания, наложена от КЗК, беше в размер на 2 818 800 лв.

Първото решение на КЗК по казуса е от 2012 година. С него се установява картел между участници в обществена поръчка или т. нар. нарушение тръжна манипулация.

Обществената поръчка с възложител Министъра на финансите е за сключване на рамков договор с шест дружества за доставката на самолетни билети за служебни пътувания с страната и чужбина. Прогнозната стойност на поръчката е 30 милиона лева.

Анализът на ценовите предложения установява по отношение на трима от участниците, че ценовите им оферти в голямата им част се напълно идентични (до третия знак след десетичната запетая). И трите фирми, които участват, получават винаги еднакъв брой точки за класиране до третия знак след десетичната запетая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във