Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС потвърди отнемането на разрешителното на "Феникс Дупница" ООД

ВАС остави в сила решението на Административен съд – Кюстендил, с което е отхвърлил жалбата на "Феникс Дупница" ООД срещу решение № 16-ДО-165-08 от 21.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – София за отнемане на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

Върховните магистрати приемат, че като е отхвърлил подадената от „Феникс Дупница“ ООД жалба като неоснователна, Кюстендилският административен съд е постановил правилно решение и не са налице касационни основания за отмяната му.

На дружеството са били наложени административни наказания за административни нарушения, извършени за период от три години при съхранението на отпадъци на различни площадки. С наказателни постановления № ЗЗ-А-16/21.12.2018 г. и № 20-А-5/24.06.2019 г., издадени от Директора на РИОСВ – Перник, на жалбоподателя са наложени две административни наказания "имуществена санкция" на основание разпоредби от глава шеста, раздел II от ЗУО - съответно чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО и чл. 155, ал. 1 от ЗУО. И двете наказателни постановления са потвърдени с решения на Административен съд – Кюстендил.

Решението по административно дело № 919 от 2021 г. е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във