Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС потвърди правото на АКФ за достъп до информация от фонд "Земеделие"

Върховен административен съд (ВАС) окончателно потвърди правото на Антикорупционен фонд ("АКФ") на достъп до документация на Държавен Фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързана с одобрение на заявленията за финансово подпомагане. Предмет на приключилия съдебен спор е решение от 27 октомври 2017 г. на ДФЗ, с което се отказва предоставяне на поискана от АКФ информация от Държавен Фонд "Земеделие".

Мотивите за отказ бяха, че информацията не е свързана с обществения живот на България и тя няма да помогне на АКФ за съставяне на мнение относно дейността на фонд "Земеделие". Решението за отказ беше обжалвано от АКФ пред Административен съд - София, който потвърди, че в случая се касае именно за обществена информация и заявителят има право на достъп до нея.

ДФ "Земеделие" обжалва решението на АССГ пред ВАС и с решение от 8 май тази година съдебният спор приключи окончателно в полза на АКФ без право на последващо обжалване. От ВАС потвърждават незаконосъборазността на решението на ДФ "Земеделие", както и че "начинът на изразходване на публични финанси е информация, която е в състояние да формира у гражданите мнение за работата на съответната институция".

От Антикорупционния фонд подчертават, че тази информация е с висок обществен интерес и огласяването ѝ дава възможност за преценка законосъобразността на решенията на ДФЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във