Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС спря парите за храна и напитки при нощен труд на полицаите

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленен състав от 19 август 2022 г., с което бе отменена Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на МВР за специфичен труд, и пари за ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22. 00 до 6. 00 часа. Основание за отмяната е липсата на яснота как ще се финансира наредбата и какви биха били очакваните резултати.

От ВАС припомнят, че административно дело № 9825 от 2022 г. беше образувано по касационна жалба на министъра на правосъдието, а административното дело пред тричленния състав беше образувано по жалба на полицай.

Петчленният състав прие изводите на тричленния състав, че при издаването на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. От съдържанието на мотивите към проекта на процесната наредба е видно, че органът издател не е спазил законовото изискване да посочи финансовите и други средства, необходими за прилагането й, както и очакваните резултати, включително финансовите, ако има такива.

Липсата на информация относно изискуемите елементи, визирани в чл. 28, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗНА, даващи гаранция за спазването на основните принципи за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, налагат извод за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Това е основание за отмяна на наредбата, е становището на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във