Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВАС също ще отбележи Деня на земята

Върховният административен съд ще отбележи на 29 март Деня на земята, когато над един милиард души се очаква да угасят осветлението от 20.30 ч. до 21.30 ч. За един час ще бъде угасено новото икономично осветление на сградата на съда, който наскоро чества 100 години от учредяването на Върховния административен съд - ВАС /1912/.


На тази дата в "Държавен вестник" е обнародван Законът за административното правосъдие. Първи председател на ВАС е Филип Филипов, назначен с царски указ на 14 октомври 1913 г. Ръководи съда до 1932 г. С изменения на Закона за административното правосъдие от 1915 г. и 1922 г., правомощията на ВАС са ограничени, но в периода 1924-1928 г. са приети серия от закони, с които се възстановява, разширява и усъвършенства административното правосъдие.


С Наредба-закон от 12 ноември 1934 г. ВАС получава самостоятелна правна уредба. На 4 декември 1947 г., когато е приета Конституцията на Народна република България, ВАС се закрива и се създава Върховен съд. Съгласно чл.199, ал.1 от Конституцията на Република България, приета на 12 юли 1991 г., правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.


ВАС е конституиран на 20 ноември 1996 г. от Висшия съдебен съвет в съгласие с решение на Конституционния съд от 19 октомври 1996 г.


В периода от 1947 г. до 1996 г. функциите му се изпълняват от Върховния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във