Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС връща на КЗК жалбата за концесията на плажа "Поморие - изток"

Сезиран, след отказа на Комисията за защита на конкуренцията да образува производство за спиране на процедурата за определяне на концесионер на плаж „Поморие-изток”, Върховният административен съд се произнесе в полза на Община Поморие, сочи БНР - Бургас.

До подаване на жалба се стигна след като Министерството на туризма обяви конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие-изток” и стана ясно, че концесионната територия неправомерно обхваща общинска собственост, като част от градската инфраструктура, а именно ул. Крайбрежна, която е транспортна улица и пешеходна зона. Въпреки изложените от кмета Алексиев мотиви, че според предвидената в закона правна възможност не може да се предоставя концесия върху територия, която не съставлява морски плаж (каквато е улицата), КЗК отхвърли жалбата с мотиви, че не е спазен 10-дневният срок за обжалване от обнародването на Решението за предоставяне на концесия за плажа в Поморие в „Държавен вестник”.

В определението на ВАС пише, че единствения приложим ред за обжалване, включително и от кмета на Поморие като заинтересовано лице, е действащият в момента Закон за концесиите /ЗК/.

При извършена от съда служебна справка в Националния концесионен регистър се е установило, че липсва обявление за откриване на процедура. На интернет страницата на Министерството на туризма е публикувано съобщение за провеждане на конкурса и е налице препратка към пълния текст на решението, но никъде не е посочено на коя дата това решение е публикувано съгласно изискванията на ЗК. Обявление за процедурата не е публикувано и понастоящем, следователно  според ВАС 10-дневният срок за обжалване не е започнал да тече, т.е подадената жалба против Решение на Министерски съвет не е просрочена, а по-скоро е преждевременно подадена и е следвало да бъде разгледана от КЗК по съществото ѝ.

След направените изводи, Върховният административен съд отмени разпореждането на КЗК, считайки го за неправилно и постановено при допускане на съществени нарушения и върна преписката за повторно разглеждане и произнасяне по жалбата на кмета на Община Поморие Иван Алексиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във