Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС върна информационната система на съдилищата пак в играта

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд София – град, с което беше обявена за нищожна заповедта на бившия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов за спиране на използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във Върховния касационен съд (ВКС).

Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че оспорената заповед е нищожна, приета е от некомпетентен орган и при липса на валидно правно основание за издаването ѝ. Компетентният орган, който одобрява използването на информационни система в органите на съдебната власт, е Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), е становището на ВАС.

Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт не съществува законова презумпция това правомощие да се предоставя на пленумите на съдилищата или на техните председатели. В този смисъл обосновани са изводите на първоинстанционния съд, че с нареждането да се преустанови работата на ЕИСС и да се премине към ползване на Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) се изземва неправомерно компетентност и се постановява акт, който е изцяло извън правомощията на председателя на ВКС и Пленума на ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във