Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС върна за ново разглеждане казуса с изгарянето на отпадъци в „Топлофикация - Сливен“

Тричленка на Върховния административен съд върна казуса с изгарянето на отпадъци в „Топлофикация- Сливен“ за ново разглеждане от друг състав на Административен съд София - град.

Административно дело 5685/2019 беше образувано по касационни жалби на Сдружение "За Земята - достъп до правосъдие", Сдружение "За Дива Природа Балкани" - София и "Институт за зелена политика" срещу решение № 510-Н1-И0-А0 на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. С него е издадено комплексно разрешително № 510-Н1/2018г. на "Топлофикация Сливен" ЕАД за експлоатацията на "Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия".

Върховните съдии приемат, че първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила и затова делото следва да бъде върнато за ново разглеждане. Административен съд София - град е отказал да назначи разширена съдебно-техническа експертиза, въпреки са били формулирани конкретни технически въпроси във връзка с технологията за производство на топлинна и електрическа енергия. При това положение е следвало да уважат исканията на жалбоподателите за установяване на факти, важни за предмета на спора. Първоинстанционният съд също така не е изложил и подробни съображения защо счита, че не е наложително допускането на разширена експертиза, пише в мотивите на съда.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във