Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС въведе нова система за търсене на информация по административни дела в уеб сайта си

Върховният административен съд стартира нова система за търсене на информация по административни дела в уеб сайта си, която изцяло извлича всички данни от Единната информационна система (EДИС) на съда.

Системата за търсене в сайта на Върховния административен съд на адрес: sac.justice.bg e изцяло съобразена с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) на Европейския съюз, както и на Закона за защита на личните данни. Съгласно изискванията им публикуването на съдебните актове се извършва „по начин, който не позволява идентифицирането на физическите лица, упоменати в тези актове“.

Търсенето на информация по административни дела, в които участват физически лица може да се осъществява чрез изписване на първата буква с точка от първото име и на цялото фамилно име на лицето, например Г. Иванов.

Търсенето по имена на фирми ще става чрез изписване на цялото им наименование.

Facebook logo
Бъдете с нас и във