Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАС възобновява разглеждането на дела като се запазват противоепидемичните мерки

Върховният административен съд възобновява разглеждането на всички видове административни дела от днес, 14 май 2020 г. Досега в периода на извънредното положение в открити съдебни заседания се разглеждаха само част от тях и те бяха определени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март.

Запазват се досегашните санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки във ВАС като достъпът до съдебните зали се предоставя само на участниците (страни по делата или техни процесуални представители) в насрочени за разглеждане през съответния ден дела. В съдебните зали се допускат само участниците по съответното дело за разглеждане и страните по следващото от списъка дело.

Влизане на лица в сградата на ВАС се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса и при условие, че лицата носят предпазни маска и ръкавици. ВАС предоставя предпазни маски и ръкавици на лицата, които не разполагат с такива. Всяка сутрин на входа на сградата се обявяват номерата на делата и часовете на заседанията, които се провеждат в рамките на деня.

Забранява се достъпът на външни лица извън участниците по делата в сградата на Върховния административен съд с изключение на достъпа до службите „Регистратура“, „Адвокатска стая“ и съдебните зали. Достъпът до посочените две служби е от 8,30 ч. до 15,00 часа, като се осъществява по предварително изготвен график, след подаване на предварителна заявка чрез имейл, телефон, факс, поща или куриер. Лицата, които не са подали предварителна заявка чрез посочените начини, имат достъп до службите „Регистратура“ и „Адвокатска стая“ в часовете между 15,00 и 16,30 часа от понеделник до петък, като това ще става при изчакване извън сградата на съда. В служба „Регистратура“ се допуска едновременно присъствие на повече от 2 човека освен работещите там съдебни служители, а в „Адвокатска стая“ – не повече от 3 души освен работещите там.

Създадената организация на работа е с цел да се избегне струпване на много хора и да се осигури нормално функциониране на службите на съда. Ръководството на ВАС призовава да използват възможностите за подаване на заявки за достъп до услугите на съда чрез имейл, телефон, факс, поща или куриер. За подпомагане на страните, е определен специален служител, който приема постъпилите заявки, изготвя графици за достъп и изпраща отговори по запитванията.

За служба „Регистратура“ заявки се приемат на факс: 02 9404132 или на електронен адрес [email protected] За извършването на административни услуги или справки по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, се извършва след предварително искане на тел. 029404337, факс 029404132, електронен адрес [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително трябва да бъдат посочени телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

Считано от днес до отпадане на риска от зараза с COVID-19, връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата се извършва по телефон или по електронен път. Единствено при липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във