Параграф22 Daily

§22 Новини

Вергил Богданов - шеф на Окръжен следствен отдел - Габрово, е награден за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебата

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Вергил Богданов – завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. и го освободи от заеманите длъжности следовател и завеждащ Окръжен следствен отдел, поради навършване на 65-годишна възраст.

За проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и цялостен принос в професионалната кариера магистратът е награден и от Главния прокурор с предметна награда „награден нож“.

Вергил Богданов е работил повече от 32 години като следовател. Започва юридическия си стаж на 01.06.1988 г. в Следствен отдел към ОУ на МВР – Габрово като следовател, последователно преминава  през длъжностите  „старши следовател“ и „началник отдел“ в Следствен отдел към ОУ на МВР, а след това „ръководител“ на Окръжен следствен отдел - Габрово и „директор“ на Окръжен следствен отдел – Габрово. От 20.05.2009 г. досега е завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Габрово с ранг „Следовател в НСлС“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във