Параграф22 Daily

§22 Новини

Видни екс-ДС и МВР величия на софрата в германска компания - закононарушител

За втори път „Аурубис България”АД-Пирдоп „лови риба в мътна вода” в политическото междувластие, като започна изграждането на хранилище за опасни утайки без влязло в сила екоразрешително, твърдят в свое съобщение от неправителствената организация Коалиция за устойчиво развитие до медиите.


Според тях, една от най-богатите в България фирми, собственик на медодобивен комбинат Пирдоп, при наличие на висящи съдебни административни производства през пролетта на 2014 г. срещу Решение на РИОСВ-София за одобрен ОВОС и Решение на РИОСВ-София за предварително изпълнение, са започнали изкопни работи за увеличаване обема на хвостохранилище за опасни отпадъци и утайник за фаялити.


Гражданския мониторинг показал, че без да има влязли в сила екоразрешителни и разрешителни за предварително изпълнение, както и без налични строителни книжа, фирмата изгребва стар хвост, депонира го на неразрешена от РИОСВ, ДНСК и ХЕИ площадка и изгражда нова, по-висока стена не със строителни материали, декларирани в ИП, а с хвост и отпадъци от старо металургично производство, които не гарантират превенция на риска и опазване на живота и здравето на работещите и местното население.


Според коалицията корумпираните политици и послушната държавна администрация не се свенят да услужват на авторитетната германска компания, макар местното население и работниците да са пропищели от ракови заболявания и левкимия, причинети от вредните емисиси с тежки метали и серен диоксид в общо пет хвостохранилища наоколо, и мълчат за петкратното увеличеното производство на рудодобива и металургията в региона с нередовни разрешителни.


В Пирдоп и Златица се смята, че напоследък чадърът върху екопрестъплението се е посигурявал от министъра на екологията Искра Михайлова и от министъра на икономиката Драгомир Стойнев, пише още в съобщението. Закрилата на немската фирма-нарушител се е осъществялала от Петко Сертов, бив шеф на ДАНС, сега консултант на фирмата по сигурността, Георги Николов, офицер от бившата ДС, сега главен секретар на компанията, Ирина Петрова, бивш шеф на Инспектората на МВР, сега шеф на Дирекция „Сигурност” на компанията, съобщават от Коалиция за устойчиво развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във