Параграф22 Daily

§22 Новини

Висшият съдебен съвет съгласува проекта за нов Закон за съдебната власт

На извънредно заседание днес Висшият съдебен съвет съгласува предложения от Министерството на правосъдието Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, като направи конкретни забележки по него. Участие в заседанието взе Благовест Пунев – съветник на министъра правосъдието, бивш конституционен съдия, бивш член на Висшия съдебен съвет и ръководител на работната група за изготвяне на Законопроекта.

Проектът за нов Закон за съдебната власт бе представен от Министъра на правосъдието Екатерина Захариева, която обърна внимание на задълбочената работа по него на Съвета за прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформа в съдебната система.

На заседанието на ВСС бе представено Становище по Законопроекта на Комисията по правни въпроси на Съвета. Членовете му се обединиха около предложението в чл. 16, ал. 1 да бъде записано, че ВСС осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт. „Като кадрови орган на съдебната система той обективно осигурява независимостта й от другите власти, а да я отстоява е право и задължение на ВСС”, посочи председателят на Комисията по правни въпроси Юлиана Колева. Формата на ВСС като постоянно действащ орган се предлага да бъде подчертана в ал. 2 на същия член.  

Висшият съдебен съвет заяви притеснения, дали предлаганият Проект гарантира непрекъсваемост на работата му и предложи в чл. 17 да се включи нова ал. 4, според която „съставът на ВСС продължава правомощията си до конституиране на новоизбрания състав на този орган”. Съветът припомни, че главен инспектор не бе избран в продължение на две години, а в бъдеще изборът на парламентарната квота ще се става с мнозинство 2/3 от народните представители. Опасенията са, че ако не бъде формиран нов състав, досегашният състав не би могъл да изпълнява задълженията си. „Ако се стигне до ситуация да липсва Съвет, който управлява не само кадровите, но вече и материалните и бюджетните въпроси, и организира и обезпечава провеждането на избори в съдебната квота, това би причинило хаос в системата”, заяви Юлиана Колева.

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева обърна внимание на становището на  специалистите, изготвили Законопроекта, че конституционно определен мандат не може да се продължава със закон. Благовест Пунев се позова на решение на Конституционния съд, с което по отношение на мандатни длъжности е прието, че с изтичане на мандата се прекратяват правомощията на органа без значение, дали вече е избран новият му състав. Според него аргументът за правен вакуум през този период, не може да бъде сериозен, защото за да се осигури континуитет, са предвидени срокове по закон.

В тази връзка членовете на ВСС предложиха свикването на общите събрания на магистратите за избор на нови членове да става  не по-рано от 8 месеца и не по-късно от 6 месеца преди изтичане на мандата на Съвета. Предложено бе Правната комисия на Народното събрание освен да докладва данните от събраните за кандидатите документи, да изразява становище за тяхното представяне при изслушването им пред нея.

Висшият съдебен съвет предлага процедура за предсрочно освобождаване на член на Съвета, като аналогично на предвиденото за парламентарната квота - по искане на 1/5 от народните представители, да се въведе възможност 1/5 от съдиите/прокурорите и следователите, да могат да поискат предсрочно освобождаване на член на Съвета, избран от съответната професионална квота.

В преходните и заключителни разпоредби на този Законопроект бе предложено да се разпише изменение на Закона за защита на класифицираната информация, с което на членовете на ВСС и на инспекторите от Инспектората на Висшия съдебен съвет се предостави достъп до класифицирана информация, при и по повод осъществяване на дейността им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във