Параграф22 Daily

§22 Новини

Вкарват лобистите в публичен регистър

Публичен регистър на лобистите предлагат от БДЦ в своя проектозакон за публичност на лобизма. Предлага се регистърът да е самостоятелна дирекция към Сметната плата, която регистрира лобистите и осигурява публичност и достъп до информация на гражданите до информация за тях, както и осъществява контрол по спазването на закона.

Не по-късно от 7 дни преди започване на лобистка дейност застъпникът се задължава да подаде декларация пред публичния регистър. До 30 януари всяка година лобистът е длъжен да представя годишен отчет, който съдържа обобщени данни за възложителите, предмета и общия бюджет на осъществяваната лобистка дейност през предходната година.

По смисъла на закона, предложен от БДЦ, лобист е всяко лице, което е наето от клиент срещу финансова компенсация за извършване на услуги, които включват повече от един лобистки контакт и е регистрирано по предвидения в него ред.

Солени глоби са предвидени за нерегламентирана лобистка дейност- от 2000 до 20 000 лева, а за юридическите лица санкцията е от 20 000 лева до 200 000 лева. Това е пореден депутатски опит за регламентиране на лобизма. Няколко парламента обаче така и не намериха воля да уредят този въпрос, припомнят запознати със законодателната дейност в страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във