Параграф22 Daily

§22 Новини

ВКС бие тревога: Директорът на НИП получава служебно втори мандат

На заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), проведено днес, бяха приети изменения и допълнения на Правилата за провеждане на избор на директор на НИП, предложени от самия директор с изтичащ мандат и създаващи специални привилегии за него.

Според председателя на Върховния касационен съд (ВКС), който е и председател на Управителния съвет на НИП, тези изменения водят до автоматично удължаване с 5 години на мандата на действащия директор, дори и оценката за работата му да е средна, като се избягва конкурсното начало. Нарушават се всички принципи, с които трябва да е съобразена процедурата за избор на ръководител на тази институция, ангажирана с обучението на магистратите – равен достъп, публичност и прозрачност.

Измененията регламентират, че процедурата за избор на директор на НИП се открива не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 месец преди изтичане на мандата на действащия директор. С новия Раздел ІV „Преизбиране за втори мандат“ обаче специално за настоящия ръководител на институцията се създава процедура, която изпреварва другата: „Процедурата се открива със заявление от директора за преизбиране за втори мандат, което се регистрира в деловодството на НИП. Заявлението с приложен към него отчет на директора, се подава до председателя на управителния съвет не по-рано от 5 месеца и не по-късно от 3 месеца преди изтичането на мандата.“ Според промените Управителният съвет приема отчета за дейността на директора и оценява постигнатите резултати за срока на мандата му, като в зависимост от степента на тези резултати оценката е „задоволителна“, „добра“ или „много добра“. Изменените Правила за провеждане на избор на директор на НИП дават възможност при получена оценка най-малко „добра“, т. е. средната сред посочените, Управителният съвет да вземе решение за преизбиране на директора за още един мандат.

Единствено ако действащият директор не пожелае да ръководи НИП и през следващите 5 години или ако оценката му е най-ниската – „задоволителна“, се открива процедура за избор, в която могат да участват кандидати, различни от директора с изтичащ мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във