Параграф22 Daily

§22 Новини

ВКС и ВАС образуваха две съвместни тълкувателни дела

С разпореждане на председателите на ВКС и ВАС проф. Лазар Груев и Георги Колев е образувано съвместно тълкувателно дело по няколко текста от Закона за административните нарушения и наказания, по които е установена противоречива съдебна практика. Делото е образувано по искане на омбудсмана, който е сезирал ВАС. При извършената проверка обаче е констатирана противоречива съдебна практика както между административните, така и между общите и административните съдилища в страната. Делото ще се гледа от общите събрания на втора колегия на ВАС и наказателната колегия на ВКС.


Пак с разпореждане на председателите на ВКС и ВАС е образувано и второ съвместно тълкувателно дело по някои противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4 от АПК, с които се решават спорове за подсъдност между административните и общите съдилища. То е образувано по искане на зам.-председателя на ВКС и председател на гражданската колегия и зам.-председателите на ВАС.


Делото ще се гледа от общите събрания на гражданската колегия на ВКС и първа и втора колегия на ВАС.


 


 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във