Параграф22 Daily

§22 Новини

ВКС образува дело по жалба на адвокат срещу избора на деветима члена на Висшия адвокатски съвет

Във Върховния касационен съд е насрочено за разглеждане в открито заседание гражданско дело, образувано по жалба на Юлиян Георгиев от Варненската адвокатска колегия – делегат на общото събрание на адвокатите от страната, срещу решения на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура – 2021 г. Решенията са атакувани само в частта, с която са обявени за избрани за членове на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Валя Гигова, Красимир Краев, Ценимир Братоев, Асен Георгиев, Димитър Вълчев, Нина Седефова, Бойко Ботев, Красимира Иванова и Катерина Михайловска. Жалбоподателят твърди, че са допуснати нарушения на чл. 112 от Закона за адвокатурата, неточности в броенето на бюлетините, грешки при обявяването на резултата на кандидатите, чийто избор обжалва, неправилен избор на избирателни бюра.

Според Закона за адвокатурата Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването ú в открито заседание в състав под председателството на председателя на съда и с участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен срок.

В жалбата се казва, че при проведеното общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – Пазарджик нито един от делегатите не е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини при избора и затова е следвало да се проведе допълнителен избор, но не е проведен. Висшият адвокатски съвет обаче неправилно е оставил без уважение жалбата срещу избора на делегати от колегията, пише Юлиян Георгиев и допълва, че по този начин адвокатите от адвокатската колегия са лишени от възможност да участват в избора за висши органи на адвокатурата чрез законно избрани делегати. Според него са налице и съществени закононарушения при избора на делегати от Софийската адвокатска колегия (САК), тъй като неправилно в бюлетината на делегатите кандидатите са подредени по реда на постъпилите предложения, а не по азбучен ред.

Жалбоподателят твърди, че е налице неправилност на атакуваните решения по отношение на девет от избраните членове на ВАдвС поради неточности в броенето на бюлетините, подадени за тези кандидати, като разликата е съществена.

Неправилно с решение на ВАдвС са определени три избирателни бюра по географски признак – Северна България, Южна България и София, тъй като по този начин се осъществява „контролиран вот“ по отношение на гласуването от избраните делегати от колегиите и най-вече на делегатите от САК, пише в жалбата. Определянето и изборът на избирателните бюра по посочения признак е съществен порок и като акт по избора на органи подлежи също на разглеждане и обсъждане в производството по оспорване на избора, твърди Юлиян Георгиев.

Жалбоподателят иска да бъдат отмени решенията в обжалваната част и да бъде предписано да се проведе нов избор, който да започне от фаза избор на делегати от САК и от Адвокатска колегия – Пазарджик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във