Параграф22 Daily

§22 Новини

Военен обвинител е предложен за член на Прокурорската колегия на ВСС

В деловодството на Висшия съдебен съвет е депозирано предложение за представяне на кандидат пред Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет. Номинираният кандидат е Евгени Иванов Иванов – прокурор от Военно-апелативна прокуратура. Той е предложен от Елин Алексов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Даниела Ангелова – административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура, Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Владимир Николов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Георги Чинев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Георги Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, Владимир Станков – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна. В предложението е посочено, че мотивите за представяне кандидатурата на прокурор Иванов се основават на неговите лични, професионални и нравствени качества.

Евгени Иванов има над 20 годишен професионален стаж изцяло в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите военен следовател, прокурор и заместник-административен ръководител във Военно-окръжна прокуратура – София и прокурор във Военно-апелативна прокуратура. Вече трети мандат е председател на  Асоциацията на прокурорите в Република България, а от началото на 2020 г. е съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС.

Предложението за номинацията на прокурор Иванов, както и неговото съгласие за участие в процедурата за избор на член на Прокурорската колегия на ВСС са публикувани на интернет сайта на Съвета в раздел „Общо събрание за избор на член на ВСС“. Крайният срок за депозиране на предложения за изборен член на Прокурорската колегия е 17.07.2020 г.

Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС е насрочено за 19 и 26 септември юни 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във