Параграф22 Daily

§22 Новини

ВОП - София отчете увеличение на досъдебните производства през 2021 г.

Увеличение на новообразуваните и на наблюдаваните досъдебни производства през 2021 г. отчете Военно-окръжна прокуратура - София. Наблюдаваните досъдебни производства нарастват с 28,7 % в сравнение с 2020 г. и с 25,5 % в сравнение с 2019 г., показва доклад  за дейността й.

В Съдебната палата се проведе годишното отчетно събрание на Военно-окръжна прокуратура в София, на което присъства главният прокурор Иван Гешев, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Йордан Стоев, Евгени Иванов и Пламен Найденов, Ваня Стефанова, завеждащ отдел 01 „Специализиран“ във ВКП, полк. Елин Алексов, административен ръководител на Военно-апелативна прокуратура, полк. Румен Петков, председател на Военно-апелативен съд- София, полк. Ванко Ангелов, зам.-председател на Софийския военен съд, зам.-председателят на ДАНС Румен Георгиев, ген. Ивайло Сотиров, директор на Служба „Военна полиция“, подполк. Румен Цветков, директор на Служба „Военна полиция“ - Плевен, административните ръководители на военно-окръжните прокуратури в Пловдив и Сливен – кап. Христо Анчев и полк. Христо Тинев.

Главният прокурор благодари на военните прокурори. „Резултатите ви са добри, справяте се отлично. Поздравявам ви и за това, че сте запазили колегиалните си отношения с другите структури, извън прокуратурата“, каза главният прокурор.

Конкретни данни от отчета бяха представени от подполк. Петър Димов, говорител на ВОП-София. През 2021 г. в прокуратурата са регистрирани 528 сигнала и жалби за извършени престъпления от служители на Министерството на отбраната, МВР, Национална служба за охрана (НСО) и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), подадени от военната полиция в София и в Плевен, от структури на МО, ДАНС, други държавни органи и от граждани. 56 от сигналите са получени по компетентност от други прокуратури.

Разследвани по общия ред са 186 досъдебни производства. Най-много са делата за военни престъпления, следвани от делата за общоопасни престъпления и за престъпления против собствеността.

През миналата година срещу военнослужещи и граждански лица от състава от МО са образувани 87 досъдебни производства, а 90 са досъдебни производства за престъпления, извършени от служители на МО и служители на НСО. Отделно военните прокурори и следователи, заедно с разследващи полицаи, са работили по стотици преписки.

През 2021 г. значително са се увеличили досъдебните производства с фактическа и правна сложност, някои с по над 100 тома доказателства, посочи прокурор Димов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във