Параграф22 Daily

§22 Новини

Вписаха и в Търговския регистър отнемането на лиценза на КТБ

Отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) бе отразено в Търговския регистър днес. Квесторите на банката ще упражняват правомощията си, докато започне производството по несъстоятелност и не бъдат назначени синдици. Квесторите Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев остават в КТБ. В сайта на трезора те уведомяват клиентите, че с отнемането на лиценза банката не само че прекратява своята дейност, но и се изключва от платежната система на страната.

В тази връзка всички погашения по кредити, извършвани по банков път, ще стават чрез друга търговска банка в страната, но след допълнителни указания за конкретна сметка. „Изплащане на задълженията към банката в съответствие с индивидуални договори може да се прави и в брой във всички поделения на КТБ“, информират квесторите. След като централната банка поиска обявяване на КТБ в несъстоятелност от съда след отнемането на лиценза и уведоми Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за това, БНБ изпраща на Фонда и копие от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка. Според текстовете в Закона за гарантиране на влоговете (ЗГВ) фондът трябва да избере и назначи от списъка на синдиците двама.

Ако искането на БНБ е коректно, съдът образува дело в деня на получаването му, като насрочва заседание не по-късно от 15 дни от образуването на делото. Заседанието, в което се разглежда искането за обявяване в несъстоятелност, е закрито. В него участват БНБ, ФГВБ и квесторите на КТБ или упълномощени от тях лица.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във