Параграф22 Daily

§22 Новини

Временната комисия за въздуха реши: „Монтюпе“ е основен замърсител в Русе

Фирмата „Монтюпе“ ЕООД е основен извършител на специфично замърсяване с органични замърсители. Това посочва в заключителния си доклад Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе. Отчетът и препоръките ще бъдат разгледани от Общинския съвет на следващото му заседание на 20 май.

Според Комисията изложените от нея факти налагат извода, че основната причина за химическите замърсявания в града са в следствие на неоснователното увеличаване на производствения капацитет на фирмата „Монтюпе“ ЕООД без това да е съобразено с възможностите на пречиствателните съоръжения. „Нашите изводи от края на 2013 г. показват, че става въпрос за замърсяване на околната среда с химически съединения в резултат на неорганизирано изпускане на непречистени емисии от производството на фирмата „Монтюпе“ ЕООД“ се посочва в доклада на Комисията, съобщава Бряг.

„Анализът достига до заключението, че  като последица от действията на МОСВ, РИОСВ Русе, както  на Областния управител на Русе и Община Русе, а в определени случаи и на чужди дипломати, се достига до нарушаване, неспазване и заобикаляне на процедурни правила по екологичното законодателство  и ЗУТ“, се казва в докладната, внесена от председателя на Комисията Дауд Ибрям в Общинския съвет.

В документа се предлага да се вземат наложителни мерки за ограничаване на замърсяванията и за измерване на специфичните замърсители от това производство с метанови и неметанови въглеводороди. Комисията препоръчва кметът на Община Русе стриктно да изпълни задълженията си  за контрол и ограничаването на замърсяването на въздуха. Освен това е необходимо да се ограничи капацитета на фирмата до 488 тона/24часа, а при продължаващо замърсяване – да се наложи пълно спиране на дейността й. Експертите искат още да се въведе  непрекъснат 24-часов мониторинг в границите на фирмата за специфичните замърсители, като информацията да се представя на обществеността чрез онлайн платформа.

Тези препоръки за ограничаване на замърсяванията трябва да се отнасят за всички предприятия потенциални замърсители, смятат членовете на Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във