Параграф22 Daily

§22 Новини

Връчиха на Валентин Вълков акта за встъпване в длъжност окръжен прокурор на Ловеч

Валентин Вълков за втори мандат встъпи в изпълнение на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Ловеч. Актът за встъпване беше връчен от Таня Недкова  - административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велики Търново, днес пред целия колектив. Валентин Вълков е избран за длъжността с единодушно решение на от Прокурорската колегия  на Висшия съдебен съвет.

Прокурорът, който ще ръководи за втори мандат Ловешката прокуратура има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. От 1999 г. изпълнява длъжността прокурор в Районна прокуратура - Ловеч, като в периода от 2004 г. – 2006 г. е заместник-районен прокурор. От 2006 г. е прокурор в Окръжна прокуратура - Ловеч. След проведена процедура на ВСС, от септември 2014 г., е назначен за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Ловеч.

С решение на ВСС той е избран за втори мандат като окръжен прокурор на ОП Ловеч. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във