Параграф22 Daily

§22 Новини

Връчиха отличията на поощрени прокурори и следователи

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе церемония за връчване на отличия на поощрените по чл. 303 от ЗСВ магистрати. На официалната церемония, Иван Гешев – главен прокурор на Република България отличи лично трима магистрати.

На церемонията присъстваха Главния прокурор на Република България – Иван Гешев, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и  изпълняващ длъжността Главен секретар на Висшия съдебен съвет – Николай Найденов.

Отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ поощрени на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ получиха: Дамян Тодоров Братованов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС“, Лиляна Кръстанова Кръстанова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ и Румен Илиев Колчев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във