Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС атестира няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Надежда Василева Семерджиева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Емилиян Митков Костов - прокурор в Районна прокуратура – Оряхово и Теменуга Вилиянова Фачикова - прокурор в Софийска районна прокуратура. На основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, приема комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията, проведе и периодично атестиране на двама следователи от Следствения отдел в Софийска градска прокуратура - Стефка Бойдева Атанасова и Павел Тодоров Гайдаров, като прие комплексна оценка „Много добра“, а след проведеното периодичното атестиране на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, той получи комплексна оценка „Добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Евгения Йорданова Стоянова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич, като прие комплексна оценка „Много добра“ и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, следовател Стоянова придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във