Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС да оптимизира щатната численост на административните съдилища

Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да оптимизира щатната численост на административните съдилища като съкрати по една длъжност „съдия“ в Административен съд – Ямбол и в Административен съд - Варна. Предлага се да бъде съкратена и една свободна длъжност в Административен съд – Сливен, считано от датата на вземане на решение.

Колегията предлага Пленумът на ВСС да разкрие длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на вземане на решението, както и по 1 длъжност в Административен съд – Пазарджик и в Административен съд- Перник.

В предложението от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков е поискано съкращаване на свободни и предстоящи за освобождаване до края на календарната 2021 г. длъжности „съдия“ в административните съдилища с натовареност значително под средната за страната, като съответно се разкрият нови длъжности в административни съдилища с натовареност значително над средната за страната. Административните съдилища – София-град, Пазарджик и Перник са с натовареност по щат към дела за разглеждане или към свършени дела значително по-висока от средната за страната за 2020 г.

Председателят на Върховния административен съд уточни, че предложението е изготвено след обстоен анализ на натовареността на административните съдилища през 2020 г. и е свързано както с балансиране на натовареността, така и с предстоящата конкурсна процедура в административните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във