Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС единодушно избра Мартин Александров за районен прокурор в Омуртаг

ВСС единодушно избра Мартин Александров за районен прокурор в Омуртаг. Прокурор Александров има над 10 години юридически стаж като прокурор в Районна прокуратура – Омуртаг.  В Концепцията си за стратегическо управление той посочва необходимостта от неотложни мерки по отношение на кадровата база и материалната обезпеченост в Районна прокуратура – Омуртаг. Предвижда въвеждане на електронен регистър за върнати дела и оправдани лица, повишаване срочността на разследване на досъдебните производства, запазване на постигнатите добри резултати при съкратените форми на разследване и провеждане на съвместни съвещания с участието на прокурори и разследващите органи, на които да се обсъждат дела разследвани над шест месеца.

Ще бъде извършен анализ на причините за текущо увеличаване броя на спрените дела срещу известен извършител. Ще бъдат предприети мерки за намаляване процента на върнатите дела до средния за страната и за създаване на електронен регистър за тях. С цел решаване на проблема с несвоевременното подаване на информация към Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество при привличане на лицето като обвиняем от страна на разследващия орган , ще се въведе електронен регистър на изпратените уведомления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във