Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС и Германската фондация за международно правно сътрудничество със семинар за лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Над 70 магистрати от страната - административни ръководители, съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участваха в семинар за лектори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на тема „Запознаване с правото и съдебната система – особен вид урок“. Обучението на принципа „train-the-trainer“ е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество.

Лекторът Улрике Шулц е бивш доцент във Ферн - Университет - Хаген, Правен факултет, Катедра по немско и европейско конституционно и административно право, и международно право, с опит в провеждането на обучения, свързани с методиката и дидактиката на преподаване от магистрати.

През последните години Улрике Шулц е била лектор по проект „Часове по демокрация и право“ за горните класове на немските гимназии в България. По време на семинара бяха представени различни теоретически и практически подходи за работа с подрастващите, коментирани бяха идеи и примери за работа със социалните медии при илюстриране на основните видове правоотношения, свързани с ежедневието на учениците.

В приветствията си към участниците представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и ръководителят на област „Проекти – Югоизточна Европа“ Франк Хупфелд акцентираха върху необходимостта да се работи за превенцията и повишаване правните познания на учениците, като дадоха висока оценка за участието и приноса на магистратите в този процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във