Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВСС избира окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил

Висшият съдебен съвет (ВСС) избира административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Кюстендил. Изборът е първа точка в дневния ред на магистратите.


Кандидати са Владимир Николов Шейтанов, административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Кюстендил; Костадин Павлов Босачки, прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил; Владимир Иванов Мицов, прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил; Камелия Симеонова Стефанова, и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил.


Магистратите изслушват кандидатите и им задават въпроси във връзка с работата им, работата на прокуратурата и други. Според Шейтанов, сградата на прокуратурата е в лошо състояние. По думите на Мицов, дялът на върнатите дела е голям. Необходимо е обучение и повишаване на квалификацията на прокурорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във