Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра апелативен прокурор на Бургас

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържали се“ избра Любомир Петров за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Бургас. Другите двама кандидати получиха съответно: Пламен Стефанов- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас - 3 гласа „за“, 11 „против“ и 5 „въздържали се“ и Димитър Диамандиев- и.ф. апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас - 3 гласа „за“, 6 „против“ и 10 „въздържали се“.

Прокурор Петров има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната система, от които 10 години в Апелативна прокуратура – Бургас. Бил е прокурор и административен ръководител на Районна прокуратура – Поморие. Районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас в периода 2004г.-2009г. .
В Концепцията си прокурор Петров акцентира на необходимостта административните ръководители на прокуратурите от Апелативен район Бургас да осъществяват не само административно-ръководна дейност, а при висока натовареност да се включват активно в прокурорската дейност. Той се ангажира с въвеждане на екипен принцип на работа, оказване на методическа помощ на Окръжна прокуратура – Бургас по дела от предходни години с голяма фактическа и правна сложност, включително за корупционни престъпления и по делата срещу лица с три и повече досъдебни производства, уеднаквяване на практиката на районните прокуратури.
Прокурор Петров се ангажира пред членовете на ВСС с годишен отчет до ръководството на Прокуратурата на Република България и ВСС за изпълнение на посочените в концепцията мерки за развитие на Апелативна прокуратура – Бургас и прокуратурите от апелативния район.

Кандидатурата му бе подкрепена от Румен Боев, който определи изготвената от Петров концепция като задълбочена и точна, показваща точно и ясно познаване на проблемите в органа на съдебната власт, предлагаща конкретни мерки, решения и готовност веднага да бъдат реализирани. Той сподели и личните си впечатления от прокурор Петров, подчерта високите показатели и положителни констатации от работата му, отразени в атестацията.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев също изтъкна, че в концепцията на кандидата са разгледани основните дейности на апелативната прокуратура, свързани с налагане на единна практика, оказване на методическа помощ и даване на методически указания при контролно-ревизионната дейност спрямо окръжните прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във