Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Галатея Ханджиева-Милева за председател на Окръжен съд-Добрич

Висшият съдебен съвет с 18 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържали се“ избра Галатея Петрова Ханджиева-Милева за председател на Окръжен съд-Добрич. Другите кандидати получиха съответно, Веселин Стефанов Монов, и.ф административен ръководител на Районен съд – Добрич 0 гласа „за“, 10 „против“ и 12 „въздържали се“, Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд-Добрич 0 гласа „за“, 6 „против“ и 16 „въздържали се“ и Петър Петков Монев – заместник административен ръководител на Районен съд – Добрич 1 гласа „за“, 8 „против“ и 13 „въздържали се“.

Съдия Ханджиева има над 22 години юридически стаж като съдия. Била е съдия в Районен съд – Добрич и в Окръжен съд – Добрич. От 2004 г. и до настоящия момент заема длъжността заместник-административен ръководител на Окръжен съд-Добрич.

В концепцията си съдия Милева определя като приоритетни цели: подобряване качеството на правораздаване; повишаване срочността на правораздаване; прозрачност и предвидимост на правораздаването, повишаване на общественото доверие и приближаване на правосъдието до хората; взаимодействие с институциите и организациите по повод правораздавателната дейност.

Членът на ВСС – Даниела Костова зададе въпрос към кандидата свързан с възможностите за формиране на постоянни състави в Окръжен съд – Добрич.
Кандидатурата на съдия Ханджиева бе подкрепена от Даниела Костова и Калин Калпакчиев с аргументите, че Окръжен съд - Добрич е изключително добре организиран, като Г. Ханджиева има личен принос за успехите на съда в качеството си на заместник-председател, съдия от кариерата и изключително компетентен професионалист.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във