Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра и районен прокурор на град Елена

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 0  гласа „против” и 1 глас „въздържал се” избра Красимир Вълчев Сариев  за административен ръководител на Районна прокуратура гр. Елена.

Прокурор Сариев има над 35 години юридически стаж като прокурор. Бил е прокурор  в Районна прокуратура гр. Велико Търново в периода 1981г.-1992г., като е заемал и длъжността районен прокурор.  От 2005г. до 2010г. е работил в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, а от 23.07.2010г. и към настоящия момент е административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Дряново.

В Концепцията си за стратегическо управление Красимир Сариев определя шест проблемни области изискващи предприемане на мерки за тяхното преодоляване – неотговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд работна среда; неосигурена достъпна среда до сградата за лица с увреждания; необходимост от доразвиване на надзора за законност, съобразно конкретните проблеми в района; предприемане на мерки за подобряване качеството на внасяните в съда прокурорски актове и намаляване броя на върнатите дела;осигуряване недостатъчен обем от информация за деяния, включени в единния каталог за корупционни престъпления от компетентност на районната прокуратура и подобряване качеството на разследване по досъдебни производства от полицаи с недостатъчен професионален опит. В Концепцията са набелязане мерки като: активно упражняване на ръководство и надзор от наблюдаващите прокурори и провеждане на тематични обучения на разследващите полицаи; анализ на причините за връщането на дела от съда и обсъждане на съдебната практика  по сходни казуси; назначаване на извънредни проверки от Прокуратурата с цел ограничаване на незаконния дърводобив, лов и риболов в съдебния район; повишаване професионалната квалификация на прокурорите и съдебните служители, както и подобряване на комуникацията с обществеността.

Кандидатурата на прокурор Сариев бе подкрепена от члена на ВСС Румен Георгиев, който се позова на личните си впечатления, както и на доказания през годините професионализъм, компетентност и административен опит -  гаранция за успешен управленски мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във