Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВСС избра председател на районен съд-Дулово

На днешното си заседание със гласа 15 "за", 3 "против" и 3 "въздържал се" Висшият съдебен съвет (ВСС) избра за административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово Николай Костадинов Кънчев за втори мандат.


Той има 19 години юридически стаж. Започва работа в съдебната система през 1995 г. като следовател в Окръжна следствена служба - Силистра. Бил е административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Дулово. От 13.04.2009 г. е председател на Районен съд - Дулово.


В концепцията си Николай Кънчев подчертава, че през изтеклия си мандат като административен ръководител е укрепил "екипния принцип на управление". Становището на административния ръководител на Окръжен съд - Силистра за него е, че като дългогодишен председател на Районен съд - Дулово Кънчев е "допринесъл за постигането на отличните резултати" на този съд.


В изказванията си членовете на ВСС подчертаха, че при представянето си по време на изслушването, Николай Кънчев се е представил по-добре и е показал, както че е наясно със слабите места на досегашната си дейност като административен ръководител и работи за тяхното отстраняване, така и че има визия за развитието на съда. Като предимства на избрания кандидат бяха изтъкнати по-добрата оценка от Комисията по професионална етика и неговата професионална компетентност и управленски способности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във