Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра председател на Районен съд - Етрополе

Висшият съдебен съвет избра с 14 гласа "за", 5 "против" и 2 "въздържали се" Цветомир Цаков Цветанов за административен ръководител - председател на Районен съд - Етрополе. Другият кандидат - Цветанка Атанасова Гребенарова, получи 6 гласа "за", 9 "против" и 6 "въздържали се".


Съдия Цветомир Цветанов има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва в системата на следствието. От 03.04.2006 г. е съдия в Районен съд - гр. Етрополе, като от 17.04.2014 г. изпълнява функциите на административен ръководител.


Основен приоритет в бъдещата му дейност ще бъде осигуряването на качествено, бързо и достъпно правораздаване чрез ежемесечни проверки по срочността на делата с акцент осигуряване на бърза размяна на книжа, насрочване на съдебни заседания в кратки срокове и изготвяне на съдебните актове в законоустановения срок; гарантиране на равномерна натовареност и текущо обучение на магистратите и съдебната администрация; непрекъснат анализ на съдебната практика. С цел максимално постигане на набелязаните цели ще бъде изготвен Стратегически план за развитие на Районен съд - Етрополе за периода 2014-2019 г., с изпълнението на който ще бъде ангажиран целия колектив на съда.


Кандидатурата на съдия Цветанов бе подкрепена от Ясен Тодоров , който мотивира вота си с по-ясната му и конкретна визия за развитието на Районен съд- Етрополе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във