Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра Росен Стефанов Станев за шеф на Районна прокуратура - Лом

Висшият съдебен съвет с пълно единодушие с 16 гласа „за” и нито един глас „против” и „въздържал се” избра прокурор Росен Стефанов Станев за административен ръководител на Районна прокуратура - Лом.

Росен Станев има над 12 години юридически стаж, от които над 10 години в органите на съдебна власт. В момента той е изпълняващ функциите административен ръководител в прокуратурата, за чийто ръководител се кандидатира.

Прокурор Станев посочва в представената Концeпция за управление на прокуратурата, че е мотивиран да кандидатства за длъжността от натрупания от него професионален опит като следовател, съдия, прокурор и като административен ръководител през последните три години. Той има амбицията да работи за повишаване качеството на работа, за подобряване на взаимодействието между прокурорите и разследващите органи, както и взаимодействието между прокурорите и останалите институции. Набелязаните от него приоритети са в направления: усъвършенстване на ролята на административния ръководител като част от колектива на прокуратурата, повишаване на неговата компетентност и квалификация, постоянна комуникация и взаимодействие с разследващите органи и другите институции, с които имат професионален досег; подобряване на срочността и качеството на разследването, като се оптимизира дейността на разследващите органи и се упражнява контрол за максимално съкращаване на времетраенето на разследването; подобряване на качеството на прокурорските актове с цел намаляване до минимум на върнатите от съда дела и оправдателните присъди; подобряване на организацията на работа, която да даде бързина и ефективност на работата по досъдебните производства; стриктен контрол за спазване на сроковете процесуална принуда и други.

Прокурор Станев заявява намерение, ако бъде избран за административен ръководител, да организира работата си в съответствие с високите изисквания на обществото, при законоустановените рамки за срочност, качество и ефективност на прокурорската работа.

Въпрос и подкрепа към прокурор Станев заяви членът на Висшия съдебен съвет Румен Боев, който посочи, че кандидатът притежава необходимите качества, за да заеме длъжността административен ръководител на Районна прокуратура – Лом, и е натрупал опит за нея при заместване на предходния административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във