Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС избра шеф на апелативната прокуратура във Велико Търново

С 14 гласа "за", 2 "против" и 7 "въздържали се" Висшият съдебен съвет избра Огнян Илиев Басарболиев за административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново. Другият кандидат Милчо Иванов Генжов получи 7 гласа "за" , 9 "против" и 7 "въздържали се".


Прокурор Огнян Басарболиев има над 24 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като младши прокурор в Районна прокуратура - Русе. Има управленски опит като заместник административен ръководител на Районна прокуратура - Русе и като заместник административен ръководител и административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе.


С решение на ВСС по протокол №2/14.01.2009 г. е поощрен с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. През 2010 г. му е изказана благодарност от главния прокурор на РБългария и ръководството на МВР за проявен професионализъм, добро междуинституционално сътрудничество с Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР и за оказано съдействие при задържане и документиране на престъпна дейност на група лица, занимаваща се с доставка и разпространение на наркотични вещества.


В концепцията си за стратегическо управление прокурор Басарболиев залага на активното взаимодействие с първоинстанционните прокуратури и подпомагането им по конкретни досъдебни производства; засилване на контрола върху работата на прокуратурите и административните им ръководители в апелативния район за по-добро управление на броя на разследванията при съответните органи и срочността на приключване на делата; създаване на ежемесечни електронни форми на отчетност за работата на всеки следовател от района; въвеждане на правила за ежемесечен контрол на образуваните и приключили незабавни и бързи производства.


Кандидатурата му бе подкрепена от Румен Боев, Ясен Тодоров и Галя Георгиева, които обърнаха внимание на конкретиката в концепцията му, ясната визия за развитието на Апелативна прокуратура - В.Търново и на добрите практики, създадени от Огнян Басарболиев като окръжен прокурор по отношение натовареността на следователите и възложените им дела, които с избора му за административен ръководител на Апелативна прокуратура - В. Търново ще бъдат въведени в целия апелативен район.


В изказването си главният прокурор С. Цацаров заяви, че прокурор Басарболиев е наясно с проблемите на всички прокуратури в региона и има професионален поглед върху дейността им, което е предпоставка за надграждане на постигнатото до момента от ръководството на Апелативна прокуратура.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във