Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС измени Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии, приети с нейно решение на 22 юни 2021 г. Новата редакция на чл. 5, ал. 4 предвижда Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да публикува своето предложение за определяне на степен на натовареност на съответния орган на интернет сайта на ВСС, като в тридневен срок административният ръководител на съответния съд може да подаде възражение до Съдийската колегия.

Днес, до края на работния ден, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ ще публикува предложението си за определяне степента на натовареност на съдилищата, като срокът за подаване на възражения е 22 ноември 2021 година (понеделник).

Извършената оптимизация за реда за съобщаване и оспорване на решенията на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е предложена от Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, във връзка с наближаващия край на бюджетната година и краткото време за прилагане на нормативноустановените процедури, включително поради продължаващата извънредна епидемична обстановка.

Промените в Правилата са приети на извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, свикано от председателя на Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във