Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС изрази положително становище по проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт. Законодателните допълнения са свързани с необходимостта от изграждане на единна информационна система на съдебното изпълнение, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела да бъде централизиран в една база данни и да бъде достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея. Основната цел на законопроекта е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела като начало на процес по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес, която съответства на заложеното в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Предложеният законопроект предвижда правото на достъп до информационната система и данните, които се събират и въвеждат да бъдат определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието в 6-месечен срок от влизането в сила на Закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във