Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС изслуша съдия Лалов за сградата на Районен съд-София

По предложение на Работната група за координиране действията по преместване на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура в нови сгради, на днешното си заседание Висшият съдебен съвет изслуша Методи Лалов, административен ръководител - председател на Софийски районен съд, който представи пред членовете на Съвета актуалното състояние на проблема със сградния фонд.


След като се запозна с позицията на съдия Лалов, Висшият съдебен съвет прие решение, с което препоръчва на министъра на правосъдието, в рамките на правомощията му по чл. 387 и чл. 388 от Закона за съдебната власт, да организира дейността по преодоляване на създалите се отношения, свързани с предаване сградата на Софийски районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54, включително като възложител на обекта да предприеме действия по Закона за устройство на територията за отстраняване на недостатъците, появили се при ремонта на сградата, както и да предприеме мерки по опазване на движимото имущество на съда, намиращо се в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във