Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС награди заслужили съдии

Съдийската колегия на ВСС поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква “а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Адриана Панайотова Панайотова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд – Добрич,  с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Адриана Панайотова е поощрена по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева-Милева, която се позовава на безупречното и образцово изпълнение на служебните задължения от съдия Панайотова, нейният професионализъм и постигнатите трайни резултати в работата ѝ. Посочено е, че Адриана Панайотова е уважаван магистрат. Общият ѝ стаж в съдебната система е повече от 32 години.

Във връзка с предстоящото навършване на 65-годишна възраст от Адриана Панайотова, Съдийската колегия я освободи, на основание чл. 165, ал. 1 от ЗСВ, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Добрич.

Съдийската колегия на ВСС поощри Ина Георгиева Райчева-Цонева – съдия в Административен съд - Русе,  с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Съдия Райчева е поощрена по предложение от Диан Василев -  административен ръководител на Административен съд – Русе, който акцентира върху цялостната работа на съдия Райчева – на всички заемани длъжности, отличаваща се с безупречност и професионализъм. Отчетени са отличната ѝ правна подготовка, високата професионална квалификация и организационни способности, авторитета и уважението, с които се ползва.

Ина Райчева има над 40 години юридически стаж, от които над 29 години в съдебната система. Тя е лектор в Образователната  програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съдия-наставник на 18 стажант-юристи, провели основен  стаж за придобиване на юридическа правоспособност в Административен съд – Русе.

Съдийската колегия освободи, на основание  чл. 165, ал. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Ина Георгиева Райчева-Цонева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във