Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВСС обсъжда атестацията и назначенията на магистратите

Днес в Съдебната палата бе открит Дискусионен форум с теми "Атестиране на магистрати" и "Конкурси за магистрати". Форумът се организира от Висшия съдебен съвет (ВСС) и фондация "Ханс Зайдел" в България със съдействието на Посолството на Федерална Република Германия по инициатива на Комисията по предложенията и атестирането(КПА).


Председателят на КПА Милка Итова откри събитието като каза, че идеята за конкурсите и атестирането трябва да се осмисли така, че кариерното израстване на всеки магистрат да е естествен и предвидим път в неговото професионално развитие. От страна на фондация "Ханс Зайдел" приветствие поднесе ръководителят й за България Богдан Мирчев, който пожела на участниците полезна и интересна дискусия по тази важна тема.


Представляващият ВСС Соня Найденова подчерта, че ВСС е представил пакет от предложения, отнасящи се до конкурсите и атестирането, които да залегнат в предстоящото изменение на Закона на съдебната власт и изрази очакването си на форума да се споделят добри практики, чрез които да се подобри този процес. Ръководителят на икономическия отдел в Посолството на Федерална Република Германия в България Томас Пфане каза, че прозрачната система за повишаване на магистратите е гаранция за справедливост в техните актове. Председателят на Върховния административен съд Георги Колев поздрави участниците във форума и им пожела успешна работа.


На откриването присъстваха членове на ВСС, представители на Върховна касационна прокуратура, магистрати от апелативните, окръжните, военните и районните съдилища и прокуратури, представители на съсловните организации, на фондация "Ханс Зайдел" и Посолството на ФРГермания, на Министерството на правосъдието и експерти от администрацията на ВСС.


Тридневният форум започна с публична лекция на тема "Атестиране и конкурси за магистрати", изнесена от Петер Верндл, бивш президент на Висшия областен съд в Барберг, провинция Бавария, дългогодишен ръководител на отдел "Кадри" в Министерството на правосъдието на Бавария.


В следващите два дни г-н Верндл и представителите на фондация "Ханс Зайдел" ще проведат срещи във Върховния административен съд, Върховния касационен съд и Националния институт на правосъдието, както и с Комисията по предложенията и атестирането на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във